Mýlit se je božské

Svatý František Saleský prosil Boha o to, aby jej naučil moudrosti mýlit se. Možná už doopravdy stárnu, ale cítím, že se chci nyní naučit ze všeho nejvíc této moudrosti. Nepotřebujeme-li mít pravdu, jsme o trochu víc otevřenější k tomu, být celiství. Celá pravda je že jsme plně hříšníci a plně svatí. Obojí zároveň. Když zeslábne naše touha vítězit, můžeme být konečně poraženi a objevit tak, že nejsme ani o píď lepší než ti, které jsme kdysi vítězoslavně porazili. Mýlit se není lidské, ale božské. Je to skutečná moudrost, o kterou je dobré usilovat.