Mučedníci

I tyto Vánoce mají mučedníky! Nepleťme si sentiment a víru. Lidé zavržení rodinou pro sex. orientaci, znásilňované ženy, děti v Sýrii. Kdykoliv se otáčíme zády ke zlu, slyšme umírajícího sv. Štěpána: "Pane, nepřičítej jim tento hřích." Amen. Mt 10, 17-22