Můžeme jen trochu

Dnes si připomínáme kapadocké otce, sv. Basila a sv. Řehoře Naziánského. Ten druhý vystihl velmi krásně jednu velkou pravdu o našem poznávání: "Jako nikdo nevdechne všechen vzduch, tak také žádný duch nemůže pojmout Boží podstatu a také ho žádné slovo nemůže vyjádřit." Krásný den.