Mužská a ženská cesta podle Ježíše

Jan Křtitel říká: "On musí růst, já se však menšit." Na Zachea zavolá Ježíš "Pojď dolů." Apoštolové často scházejí z hory dolů (z místa zázraků do reality a všednosti). Pavel padá z koně, aby pak chodil pěšky a stal se apoštolem. Hříšné ženě odpouští Ježíš hříchy, cizoložné ženě říká "Jdi a už nehřeš!", mrtvé dívce říká "Talitha kum". 

V jedné knížce píše františkán Richard Rohr: "Ježíš neustále vybízí muže, aby v tom či onom smyslu 'sestoupili dolů', a ženy obvykle vybízí, aby 'povstaly' . Doufejme, že se setkáme uprostřed."

Zdá se, že cesty žen a mužů jsou do velké míry opačné. Sestup i výstup mají v sobě hodně námahy a někdy i bolesti. Ale Ježíšovi jde vždy o setkání a propojení (jako v nebi, tak i na zemi). Naše kultura vnímá sestup jako negativní, zatímco výstup, zdolání vrcholu, označuje jako vítězství, cíl nebo úspěch. Je jedno jak tomu budeme říkat.

Dobré náboženství by člověka mělo vést k niternosti a setkání (spojení - včetně spojení světla a stínu). Nebude-li to, co vyznáváme uvnitř, pak to bude jenom kolem (na povrchu). Totéž platí i o setkání dvou světů, které se v dnešním světě stále víc oddělují a panuje mezi nimi stále větší strach a stále větší mlčení.