Myslete na chorál

Malověrní Čas kostižerný

jí jenom krásu dal

a z polí stenných křik iluminoval

kamenné texty portálů a zdí

Tak bude vždy

Malověrní

Tak bude vždy

Za vraty našich řek

zní tvrdá kopyta

za vraty našich řek

kopyty rozryta

je zem

a strašní jezdci Zjevení

mávají praporem

Je lehké listí vavřínů

a těžký padlých sníh

Já vím Já vím

Jenom ne strach Jen žádný strach

takovou fugu nezahrál sám Sebastian Bach

co my tu zahrajem

až přijde čas až přijde čas

Kůň bronzový kůň Václavův

se včera v noci třás

a kníže kopí potěžkal

Myslete na chorál

Malověrní

Myslete na chorál

---

František Halas, Praze