Mysterium eucharistie

Největším mysteriem je pro mne v poslední době slovo přijetí. Tolkien to vysthl jednou krátkou větou: "ne každý kdo bloudí je ztracený". A tak jsme spíše Bohem nacházeni, než že bychom jej nacházeli, jsme láskou dotýkáni, než že bychom se ji mohli sami dotknout, jsme přijímáni, než že bychom přijímali. Liturgie je místem, kde toto tajemství zažívám naplno. Ono svaté přijímání chleba a vína, kde se stáváme tělem Kristovým - místo, kde se mé jizvy propojují s jizvami ostatních a Ježíš tomu říká ano.