Mystický aspekt církve

Instituce a struktura církve jsou pro náš svět důležité. Vytvářejí totiž místo. Odsuzuovat takovou podobu je stejně hloupé, jako když lidé instituce odsuzují mystickou církev, protože jí nerozumí.  Klíčem k pochopení je podle mystiků jedině láska. Jedině láska dokáže spojovat nespojitelné a překonávat nepřekonatelné vzdálenosti. Do takové církve nás nemohou zasvěcovat instituce, ale jedině ti, kteří "mnoho milovali". Jednou z takových je Maria z Nazareta.

"Láska přesahuje instituce." Říká františkán Elias Vella a dodává "Maria je ta, kterou Ježíš pověřil, aby se starala o mystický aspekt církve. Petr nemůže naprogramovat lásku, Petr může programovat pouze struktury. Nikdo neví, kde mystická církev začíná a kde končí."