Nahý před Bohem

05.03.2024

Globální svět se stále více zabývá úspěchem a silou, která mu má posloužit k udržení moci. Tento "elixír" věčné síly pomíjí slabost jako navýsost velký dar. Ve slabosti se totiž člověk nemusí přetvařovat. Rozmlouvat s Bohem z tohoto místa se nám zdá nicotné, a přesto je je to podstata každé zdravé spirituality. Jak napsal svatý Pavel:

A abych se nepovyšoval pro výjimečnost zjevení, jichž se mi dostalo, byl mi dán do těla osten, posel satanův, který mne sráží, abych se nepovyšoval. Kvůli tomu jsem třikrát volal k Pánu, aby mne toho zbavil, ale on mi řekl: "Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla." A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova. (2 Kor 12, 7-9)

reprofoto: Mcihael Štojdl