Najít sebe sama

Ve své podstatě nejsme jiní. Jsme v jiných časech, ale spojeni. Hříchem i láskou. V určitém věku přijdeme na to, že nejsme celí. Celistvost se zdá být tím, čemu říkáme také sebepoznání. 

Trapistický mnich Thomas Merton napsal: "Celá má existence, můj pokoj a mé štěstí závisí na jediném: Zda objevím sebe sama, když objevím Boha. Naleznu-li Boha, naleznu sebe sama, a naleznu-li pravé já, naleznu Boha." 

K tomuto poznání je vskutku zapotřebí nejen vidět svůj odraz v kouzelných zrcadlech sociálních sítí, ale především nechat se vidět, nechat Boha, aby na nás spočinul svým pohledem.