Naše praxe

Jsem rád za každého katolíka, husitu, evangelíka, buddhistu nebo člověka jiného vyznání. Ve skutečnosti ale tato příslušnost neznamená nic, když naší duchovní praxí není laskavost. Jak píše sv. Jan "Kdo nenávidí svého bratra, je ve tmě; neví, kam jde, neboť tma mu oslepila oči."