Následování Krista

"Následovat Krista, doslovně a v duchu evangelia, znamená následovat ho uprostřed těžkostí." Anthony Mello staví tuto myšlenku proti naší "víře", jako způsobu vyváznutí z problémů". Býváme zklamaní, když zjistíme, že náš život neopustily těžkosti. Vždyť se tak pěkně modlíme, chodíme do kostela, konáme zbožné skutky. Problémy, bolesti, nemoci,... to všechno zůstává. A my? I my jsme stále stejní. Nezpozorujeme víru, která je veliká jako hořčičné zrníčko (Mk 4,31). Změna, která je před námi, není v útěku od problémů, ale v nešení kříže a soucítění se stvořením.