Následuj mě

Evangelium je plná Ježíšova pozvání k následování. Neříká klaňte se mi, neříká adorujte mně v nejsvětější svátosti oltářní. Je to výzva k akci (vstaň, choď, pojď za mnou). V Matoušově evangeliu čteme: "Následuj mě a nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé." (Mt 8,22). Ježíšovou odpovědí na náš smutek není jen nějaká moudrá věta, ale přímá iniciace (skutek). V podstatě všem říká, aby byli součástí. Pokud prožijeme alespoň pár kroků na cestě za ním, pak pochopíme. Už nemusíme šechno zvládat, dokonce nemusíme být ani trochu svatí. Stačí se dívat kam jde On. A budeme překvapeni. On jde vždycky tam, kam bychom mi nikdy nešli. Sestupuje v klidu a míru do pekla lidských vztahů a uzdravuje neuzdravitelné. Bere nás za ruku. Dotýká se nás.