Návrat ze Želiva

Augustin řekl, že v určitou chvíli se stal sám sobě otázkou. Hlásím tedy návrat z letních obnov v Želivě, s radostnou odhodlaností vyhazovat z oken a dveří svého života posuzování, strategie a techniky. Místo nich prostě dovolit životu i sobě - být otázkou, na níž Bůh posílá odpovědi v tichu snů, přátelství, těla a dokonce i hříchů. Pokoj a dobro.