Nebe a peklo

Hakuin Ekaku (1686-1769)
Hakuin Ekaku (1686-1769)

Velký, drsný samuraj jednou navštívil malého mnicha.

"Mnichu!", vyštěkl hlasem zvyklým na okamžitou poslušnost, "uč mne o nebi a pekle!"

Mnich pohlédl vzhůru na mocného válečníka a odpověděl s naprostým opovržením:

"Učit tě o nebi a pekle? Tebe bych nemohl naučit ničemu. Jsi hloupý a špinavý. Jsi hanbou a urážkou pro samurajský stav. Kliď se mi z očí. Nemůžu tě vystát."

Samuraj se rozzuřil, celý rudý se třásl vzteky, neschopen slova. Vytasil meč a chystal se mnichovi setnout hlavu. Mnich se samurajovi zadíval zpříma do očí a tiše řekl:

"Tohle je peklo."

V tu chvíli se samuraj zarazil, neboť si uvědomil soucit mnicha, který riskoval život, aby mu ukázal peklo. Zahodil meč a padl na kolena, naplněn vděčností. A mnich tiše dodal:

"A tohle je nebe."