Neděle 3. března

Když nepřijmeš svůj stín, budeš ho promítat na ostatní. Nejde o to ignorovat zlo, ale nebýt slepý k dobru. "Čím více žijeme v lásce, tím méně se zaobíráme nedostatky druhých", říká trefně karmelitán Wilfrid Stinissen. Amen. Lk 6,37-45