Neděle 30. prosince

Svátek Svaté rodiny. Mluví se o TRADIČNÍ rodině. J. Pelikán řekl, že "tradice je živá víra mrtvých, zatímco tradicionalismus je mrtvá víra živých." Nechtějme dokonalou rodinu (ani ta Ježíšova nebyla), ale svatou smiřováním a časem pro druhé. Amen. Lk 2,41-52 #kázánívjednomtweetu