Neděle 9. prosince

Největší překážkou v hledání Boha je představa, že je jinde, nebo, že my jsme jinde. Jan volal "obraťte se a ponořte se." Nechoď jinam. Bůh je tady. Je v člověku vedle tebe. Ponoř se do srdce a najdi v tom všem harampádí lásku. Je tam. Amen. Lk 3,1-6 

---

Neděle až středa 9. - 12. 12. 

Adventní duchovní obnovy ve Štěkni na téma "mužská a ženská spiritualita"

Pondělí 10. 12. od 18.00

bohoslužba nemocných v Mirovicích, www.bohosluzbanemocnych.cz 

Čtrtek 13. 12. od 18.00

bohoslužba nemocných v Písku, www.bohosluzbanemocnych.cz

Neděle 16. 12. od 10.00 

Bohoslužba se svátostí biřmování v Husově domě v Českých Budějovicích

Neděle 16. 12. od 18.00

Slavnost Betlémského světla v Mirovicích