Nejsvětější srdce

Mám velmi rád ten sentimentální, obrázek Srdce Ježíšova a Mariina. Bernard z Clairvaux věřil, že sentimenty jsou podstatnou částí lidské duše a jsou plny toho, co nazýváme vášeň. Vášně, jakkoliv jsou plny rizik a zmatku, mohou působit bolest, působí také jako probouzející síla. Zdá se, že všechny opravdové symboly, mají-li nás proměnit, musí být tak trochu sentimentální. Můj milý Tony Mello vidí Ježíšovo srdce jako otevřené a plné lásky "Často se ptáme: "Co jsem udělal pro Krista? Co mám udělat pro Krista?" Jen málokdy nás ale napadne, že to nekrásnější, co pro něho můžeme udělat, spočívá v tom, že budeme věřit v jeho lásku k nám."  Je to tak prosté a zároveň zahanbující, ale všichni denně zápasíme jen o to, jestli srdce otevřít, nebo vsadit na jistotu a neriskovat zranění. Velmi mnoho věříme v naše pravdy, ale velmi málo věříme v Kristovu lásku k nám. Miliony žen i mužů čekají na odpověď, zda jsou milovaní a jestli sami mohou znovu otevřít už mnohokrát zraněné srdce. Potvrdí vám to lékaři v ambulancích, psychiatři, terapeuti. Za většinou nemocí je strach ze života. Úkolem křesťana je prostě nastavit životu srdce zářící ohněm lásky s trnovou korunou.