Největší dar

Ježíš těm nejmenším řekl, že jsou milovaní. To byl ten největší dar, který jim mohl kdo dát. A když nás všechno přesvědčuje o opaku, když si nevěříme a nejsme schopni slyšet jeho hlas, když už téměř nedoufáme, přijde někdo, kdo vysloví ta dvě posvátná slova. 

Tři paprsky světla vedou k našemu srdci, a když se tam potkají, rozstvítíme se. Světlo Božího milosrdenství, láskyplné světlo druhého člověka a světlo, které sklouzne z naší hlavy až do nitra srdce.