Nemocní za nemocné

Děkuju všem, kteří se připojují. Včera nás bylo v kostele dvanáct, ale v Duchu dalších 78 lidí, kteří jsou tím jediným bohatstvím, které máme. Společenství modlitby nemocných za nemocné ukazuje dávno tušenou pravdu, jsme spolu navzdory hranicím našich církví a představ o Bohu.