Nesuď

"Nesuďte, a nebudete souzeni; nezavrhujte, a nebudete zavrženi; odpouštějte, a bude vám odpuštěno." (Lk 6,37) Ježíš nezpřevracel jen stoly obchodníků s vírou, ale převrací i naši vnitřní touhu soudit. Místo soudu, před kterým neobstojí nikdo, ukazuje k lásce. Chceme-li si ale zvolit lásku, pak do určité míry opouštíme tento tvrdý a nesmlouvavý svět. Jan od Kříže píše ve spise Cautelas o tomto nebezpečí vzít "poznání" do svých rukou: "Kdybys chtěl upřít svou pozornost na určité věci, mnohé by ti připadalo špatné, i kdybys žil pohromadě s anděly, neboť neznáš podstatu těchto věcí." Bůh zná podstatu všech věcí, a přece nás nesoudí. My známe tak málo, a přece soudíme a odsuzujeme tak tvrdě, jako bychom věděli víc než ten, který je tu od počátku. 

A/2017/29