Nezastaví se před špínou

Terezie Benedikta od Kříže ve svém vánočním textu píše o lásce, která se stává tělem ve světě, ve kterém žijeme i my. Doslova Terezie píše "Kristova láska nezná hranice, nikdy nepřestává, necouvá před ošklivostí a špínou. On sám přišel kvůli hříšníkům, ne kvůli spravedlivým.". Příběh Edit Stein, židovky, která později přijala křest a nakonec vstoupila k bosým karmelitkám, je úžasný. Každý, kdo si přečetl její životopis, nebo o něm slyšel, jistě ví, jak silný je a čím je vykoupený. V roce 1942 byla zavražděna nacisty v Osvětimi. Necouvla, protože ten, v kterého věřila necouvl také. 

Změna světa, po které volá i naše generace, proměna systému, který se klaní jen moci a úspěchu, možná je. Nemáme zbraně, ani nástroje. Naše peníze i znalosti nejsou lékem. Společenství církve nikdy nemělo nic než lásku, která necouvá.