Nezbavujte se radikálů

Pedro Arrupe SJ 1907-1991
Pedro Arrupe SJ 1907-1991

Církev byla vždy v pokušení umlčovat či vytěsňovat všechny, kteří smýšlí zkrátka jinak. Vidí v nich ohružující hlas, někoho, kdo ničí jednotu a nedává společenství "klid na práci". Za dvacet let služby v církvi jsem potkal mnoho těch, kteří museli odejít, protože nesdíleli tu pravou a neomylnou pravdu své denominace. Myslím, že tím jsme se připravili o cenný dar. 

Jezuita Pedro Arrupe ke svému společenství kdysi poznamenal: "Nezbavujte se radikálů. Potřebujete je. Budou sice dělat chyby, způsobí vám řadu potíží, je nesnadné s nimi vyjít. Někteří se evidentně mýlí, jiní mají pravdu - to ukáže pouze čas. My takové lidi potřebujeme. Musí být součástí těla, protože nás udržují při životě."

Tělo, o kterém se Arrupe zmiňuje, je církev. A bude-li neustále církev něco "amputovat", nedopadne to s ní dobře. Zůstane jen zmrzačeným torzem (kterým teď v podstatě je). Musíme znovu zavolat všechny, požádat je, aby přišli. Patří k nám a my k nim. Bůh snáší trpělivě právě tyto radikály, jako snáší všechny ostatní - včetně nás. Konečně radikálové nejsou alespoň vlažní. Nejsou to leklé ryby.