Povstaň

Papež František přináší poutníkům k Bohu jeden neocenitelný dar, který může dát jen ten, kdo se opravdu smířil sám se sebou. Jsou dary, které nemůže dát nikdo jiný, než starý moudrý muž nebo stará moudrá žena.  Modlím se za to, aby se ve všech dobách nacházali lidé (slavní i neznámí), kteří nebudou světu vnucovat své názory o zkaženosti doby, ale budou vyprávět příběhy plné povzbuzení a síly.   

"Když pochybíš, povstaň. Nic není lidštějšího než pochybit. A tato pochybení se ti nemají stát vězením. Nebuď uvězněn ve svých pochybeních. Syn Boží přišel nikoli kvůli zdravým, nýbrž kvůli nemocným, a tudíž přišel i kvůli tobě. A kdybys v budoucnu pochybil znovu, neboj se a povstaň! Víš proč? Protože Bůh je tvůj přítel." (Papež František, 20.9.2017)