Nová reformace církve

10.05.2022

Nutně potřebujeme zahrnout do církve ženský princip (Maria, Máří Magdalská, Kálí a další). Je to nutnost, aby vládl nejen mužský (patriarchální) princip, ale i ženská intuice a dobrá bolest (cyklus), vše zdánlivě chtonické). Nutně potřebujeme zahrnout zdravou sexualitu, která bude nejen rozkoší, ale také posvátným spojením mužského a ženského. To vše bylo za celou dobu církve spíše pronásledováno, upalováno, nabodáváno na kůl a zneužíváno, než přijímáno a žehnáno. Židé menstruaci oslavovali, z první poluce se radovali. My chodíme do zpovědnice a máme pocity viny, nebo to naopak vytěsňujeme. To ještě čeká na církev v "nové" reformaci, která nebude tolik v hlavě, ale v celém těle. Víc důvěry prosím!!!