O lásce jen krátce

Láska je stav, kdy nezáleží na tom jak vypadáme, co si o nás kdo myslí. Nezáleží ani na tom jaký bude další krok. V první půlce devadesátých let byl v Bernaticích knězem pater Ivan (Vítek). Denně se modlil jen za to, aby měl lásku. Někteří ho považovali za senilního snílka a smáli se mu za to. Smáli se, protože nerozuměli. Vskutku potřebujeme jen to. A zvláště my kněží. Odvahu milovat. Milovat Ježíše, ne ho vykládat a zaklínat se jím, nebo soudit zkažený svět.
Tak díky apoštolce apoštolů Máří Magdaleně za její odvahu k lásce, protože to vždycky znamená zároveň otevřené a zranitelné srdce. To je ta jediná a nutná změna, kterou si myslím potřebujeme (v církvi, v osobním životě, v našem světě). Boží království se otevírá těm, kteří milují.