O vlastenectví

Vlastenectví je mi velmi blízké. Znamená pro mne, že mám rád místo odkud pocházím, čtu o svých dějinách a vážím si předků, kteří neohnuli páteř. Nikoliv moskevský protektorát, ale sebevědomá a svobodná ČR. V první řadě láska k zemi, úcta k sousedům a rovně k velmocem.