O zbožných zlých lidech a církvi

09.05.2023

C. S. Lewis kdysi řekl, že ze všech zlých lidí jsou nehorší zbožní zlí lidé. A o to tu jde. Rozlišit Církev /Společenství radosti, slz, sdílení, důvěry a naslouchání, pohybu a aktivity/ od církve s malým "c", která je pouhou institucí a na mnoha místech spíše rozděluje a znechucuje lidem víru. Z vlastní zkušenosti vím, že ti zbožní se budou ohánět Bohem a zaklínat Biblí, ale ve skutečnosti jim jde jen o ně samé. Když jsem byl nemocný paradoxně za mnou přicházeli nebo telefonovali mi lidé z různých spirituálních tradic, dokonce i ateisté, agnostici a jiní. Ty zbožné.jsem téměř třičtvrtě roku ani neslyšel ani neviděl. Spolu s Václavem Havlem však věřím, že Pravda a Láska zvítězí nad lží a nenávistí. Ježíš nás totiž nazval přáteli a nikoliv členy a dal nám také jedno jediné přikázání "abychom se milovali navzájem". V takovou Církev věřit mohu, a i když je jí poskromnu, přesto existuje. Bohu díky.