Obejmout draka

V knize od Annick de Souzennelle, Symbolismus lidského těla, jsem narazil na velmi zajímavý příběh profesora Dürckheima: "Je tomu už dlouho, co jsem se nedaleko Paříže setkal s jedním vyjímečným člověkem, otcem Řehořem, poustevníkem, který maloval ikony. Jedna z nich představovala Krista, který se pln lásky skláněl k Adamovi v pekle. Zeptal jsem se otce Řehoře:"Otče, povězte mi, jaký v tom vidíte význam? Odpověděl mi tehdy: Jestliže se člověk setká sám se sebou v hlubině toho, co je v něm nejnižšího, nejhoršího, a stane tváří v tvář onomu Drakovi, kterým je ve své podstatě, je-li schopen toho Draka obejmout, splynout s ním, tehdy se probudí božství, to je ono Vzkříšení!"