Obžaloba nebo naslouchání

Před časem jsem četl v jedné knížce, že na svůj život se můžeme dívavat podobně jako na cestu autobusem. Na dvojsedadle vždy sedí někdo, ke komu bys měl přisednout a poslouchat jeho příběh. Ty se ale jako obvykle rozhlídneš a hledáš místo, kde bys byl sám. Tenhle se mi nezdá, ten je protivnej, tahle vypadá fakt divně. Procházíš uličkou a vidíš tam šlapky i jeptišky, slabochy, zloděje i světce, šedivé a nenápadné, ale i mystické bytosti všeho druhu, lidi kteří se smějou, i ty jimž tečou slzy po tváři. Každý z nich má svou jedinečnou moudrost a tou je jejich příběh - část toho tvého.

Tak nějak rozumím tomu, když Ježíš říká "kdo má uši k slyšení, slyš!" Když pořád jenom posuzuješ, budeš stále jen hluchý. Ježíš povzbuzoval lidi k lásce a radosti, zval je do kruhu (nevylučoval!). Stále někoho zval na večeři, dotýkal se a uzdravoval. Ježíšův učedník je člověk, který je den ze dne stále víc plný údivu, říká Mistr Eckhart.

Nedávno mi vyprávěl jeden přítel, že navštívil v jakési léčebně postaršího - velmi horlivého křesťana, který sedí a vypisuje si stále něco z Bible. Když můj přítel nahlédl přes rameno na papír, stálo tam: "OBŽALOBA". Zdá se, že dnes je mnoho horlivých křesťanů ochotno soudit druhé a investovat veškerou svou energii do obžaloby světa, ale málo těch, kteří by si denně našli chviliku, aby usedli k Ježíšovým nohám a naslouchali.

Mějme stále odvahu milovat. Lásce rozumím jako touze uzdravovat tento svět úsměvem, radostí, odpuštěním, dárky - i kdyby to byly naprosté maličkosti. Neboť jak jsme dnesl slyšeli: Jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám, a ještě přidá. Tuhle odvahu přeju nám všem.

Amen

-

kázání při bohoslužbě nemocných v Písku

31. ledna 2019

A řekl jim: "Přichází snad světlo, aby bylo dáno pod nádobu nebo pod postel, a ne na svícen? Nic není skrytého, aby to jednou nebylo zjeveno, a nic nebylo utajeno, leč aby vyšlo najevo. Kdo má uši k slyšení, slyš!" Řekl jim také: "Dávejte pozor na to, co slyšíte! Jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám, a ještě přidá. Neboť kdo má, tomu bude dáno, a kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má."

Mk 4, 21-25