Ochraňuj nás od zlého

V temné noci, kde se pojí veškeré lidské stíny, stíny nás všech, stíny, které se sklání ustrašeně nad světlem betlémských jeslí, se modlíme "ochraňuj nás od zlého". Možná se domníváme, že zlým jsou naše špatné skutky, naše hříchy minulosti. Ve skutečnosti je ale jen jediná věc na světě skutečně zlá, zlá tak, že pochází od samotného Satana, z toho nejmrazivějšího kouta pekel. Myslím teď na ztrátu naděje. Obvykle se domníváme, že zlem jsme my, nebo ti druzí, věříme v iluzorní zlo pomluv a ran, které nám kdysi někdo zasadil. Ale takhle to není. Jediné zlo, je víra v beznaděj. S tím ostatním si betlémské světlo poradí. Františkán Richard Rohr říká, že Bůh je jediný komu se můžeme vzdát, aniž bychom přitom ztratili sami sebe: "Křesťané, bratři a sestry Božího Syna, Ježíše, jsou ti, kdo jsou povoláni k tomuto životu sebevzdání." Když se modlíme, aby nás Bůh zbavil zlého, aby nás ochraňoval, pak se modlíme právě za odnětí všech falešných já, které tak rádi dáváme naodiv.