Odhoďte strach

"Odhoďte strach z neúspěchu, i plahočení se za úspěchem a budete sami sebou. Uvolnění. Přestanete řídit se sešlápnutou brzdou."

Anthony Mello SJ