Odpuštění dluhů

17.03.2020

Místo plánování úvěrů a dalších břemen
by měl stát dluhy odpustit.
Roky se tu žilo na dluh.
Slovo hřích má také význam dluhu.
Dluh je strach. Je to vězení.
Ježíš mluví o radikálním odpuštění.
70x7 denně
Milosrdenství místo exekucí, ždímání a vydírání.
Izraelité znali toto odpuštění.
Nastalo každý padesátý rok.
Milostivé léto. Propuštění otroků a prominutí půjček.
Vše ale platí - nahoře i dole, na nebi i na zemi.
Místo smutku a užírání sebe sama - začít
s odpuštěním svým viníkům i sobě samotným.
Svoboda začíná propuštěním otroků.
Na toho Ježíše pozor,
může to úplně změnit život.
To je k dnešnímu evangeliu vše.


Mt 18,21-35