Odpustit

Toužíme-li po tom, abychom prožili advent duchovně a nepovrchně, pak zkusme nejtěžší duchovní cvičení na světě: Odpustit Bohu, lidem okolo i sobě. Myslíte-li si, že odpuštění nepotřebujete a odpouštět nemusíte, pak gratuluji ke svatému životu, nebo k pořádnému pokrytectví.  V knize Setkání s Bohem Anthony de Mello píše: "Všimli jste si, že nám nikde v Novém zákoně Ježíš neříká, že musíme projevit lítost, abychom dostali odpuštění za hříchy? Ne, neříká to nikde, a to se samozřejmě týká i lítosti nad hříchem. Zkrátka ji přímo nevyžaduje. A zatímco se ztrácíme v něčem, co po nás Ježíš vlastně přímo nevyžadoval, šikovně přehlížíme to, co přímo a neústupně vyžadoval. Říkal: "Chceš-li od mého nebeského Otce odpuštění, musíš odpustit svému bratrovi."