Odvaha k míru

19.12.2019

Večer jsem se vrátil z řezenského dómu sv. Petra s betlémským světlem. Letošním tématem "Světla pokoje", jak betlémskému světlu v Německu a Rakousku přezdívají, je ODVAHA K MÍRU. Uff, to je buď hrozná fráze, nebo ještě těžší pravda k uskutečnění. Alespoň to mě napadlo jako první, když jsem si, vedle svíčky pod sochou Panny Marie s Ježíšem, přečetl text.
Války, ať už otevřené nebo skryté, probíhají všude na světě a nás samotné z toho nelze vyjmout. I uvnitř našich duší občas zuří vnitřní zápas. Chci nejprv připomenout myšlenky dvou velkých světců, kterých si vážím. První je od Jana z Husince "Je totiž nezbytné, má-li vůbec nastat mír s bližním, aby byl napřed uzavřen mír člověka s Bohem a mír člověka se sebou samým." Ta druhá od Františka z Assisi "Když hlásáte pokoj, dbejte hlavně na to, abyste ho měli ve svém srdci."
Uznávám, že v obou případech přinejlepším silně kulhám. Ale nejspíš v tom prostě selhávám na celé čáře.
Dnes je to čtyřicátý den, kdy umřel táta. Stále je advent a Vánoce se nezadržitelně blíží. Rád bych zítra předal v Mirovicích nejen světlo, které jsem přivezl, ale také onen mír v srdci. Ale ten teď nemám. To je taky mé jediné vánoční přání (modlitba), který mám. A tak mě cestou autem napadlo, že betlémské světlo bude svítit v mirovickém kostele celý rok 2020. A vy jste zváni nejen k tomu, abyste si ho třeba zítra odnesli domů, ale také k tomu, abyste k němu mohli kdykoliv přijít a v jeho světle odevzdat všechno, co brání, co nese úzkost a smutek. Takže na konci tohoto textu není žádný happy end. nebo jak se dnes říká message, ale nejspíš jen docela obyčejný a prostý začátek s nejasným obzorem. Tak šťastnou cestu a hodně odvahy k míru. Nám všem.