Ora et labora

Wilfrid Stinissen píše: "Zvedáme-li se od modlitby, neznamená to, že jsme ji ukončili, nýbrž že jí dovolujeme, aby pronikla do naší práce." Starobylé heslo sv. Benedikta "Ora et labora" (Modli se a pracuj) je totéž čemu současná spirituální teologie říká "Akce a kontemplace", jen v obráceném pořadí, které je snad o něco přesnějším vyjádřením naší přirozenosti. Nejprve jednáme, žijeme, hřešíme i vítězíme, poté má však přijít čas, kdy modlitbou necháme procházet celý náš dosavadní život a nasloucháme Božímu hlasu. Mariin hlas řekl andělovi, že Boží slovo přijámá, a také, že jej chce uskutečnit. V Lukášově evangeliu čteme: Maria řekla: "Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova". Modlitba a práce, to je výraz jednoty na naší duchovní cestě. Přesně jak to říká sv. Jakub: "Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků".