Otevření první kaple nemocných v Plzeňské diecézi CČSH