Pán je milosrdný

Pán je milosrdný a nekonečně trpělivý. Očekává naše obrácení. A hřešíme-li, snáší to, protože čeká naše pokání. A když padneme, nestydí se nás znovu přijmout, jak řekl prorok: Což ti, kteří padli, už nemohou povstat?Kdo se odvrátil, nemůže se vrátit? (Jer 8,4). My se tedy jen vzpamatujme, buďme dobré mysli, co nejdříve a opravdově se k němu obraťme, abychom u něj našli pomoc.

Sv. Makarius Veliký