Panny Marie

Vzpomínám si na jednu krásnou devadesátiletou ženu, která mě naučila modlitbu růžence. Bylo to ještě v době, kdy jsem pracoval v Domově důchodců: "A nezapomeňte, když už nebudete vědět jak a kudy k Ježíšovi, Maria vás vezme za ruku a půjde s Vámi." Později jsem to pochopil. Katolíci dnes slaví její Nanebevzetí, pravoslavní zas Zesnutí. Dogmatům už moc nerozumím, ale věřím tomu, co je na této ikoně. Že každého z nás vezme jednoho dne Ježíš do náruče a smrtí ten příběh neskončí. Maria je na mé cestě opravdu důležitá. To skrze ni vidím jak podstatné je pro Boha i naše tělo. Bůh si vybral ji, aby dala světu Krista. A k čemu si vyvoluje nás, na to pak není vůbec těžké přijít.