Pastorace homosexuálů

Každé církevní společenství je vystaveno zvláštnímu pokušení. Ježíš o něm mnohokrát mluví v evangeliích: pokrytectví a fanatismus. Obojí zabíjí. První zabíjí ducha v člověku a vede k lhostejnosti ke stvoření, druhé zabíjí život jako takový. S Kristem je nutno uznat, že mnozí stojí v bráně nebeské, sami nevstupují a brání ostatním vstoupit. Jak také říká Ježíš: "Amen, pravím vám, že celníci a nevěstky předcházejí vás do Božího království." / Mt 21, 31

Pastorace homosexuálů, lidí zavrhovaných společností, slabých, nemocných, lidí ve vězeních, vychází v Plzeňské diecézí z Ježíšova působení. Podle našeho názoru je normou veškeré práce církve Kristus a jeho Evangelium. Nic není nad ním, žádná komise, rada, sněm, biskup či patriarcha, protože každý člověk má velikou práci se svým vlastním hříchem, a tak mu nezbývá energie k tomu, aby soudil druhé.

...

celý text (určený k širší diskusi) si můžete stáhnout zde: