Pochybnosti

07.03.2024

Nevěřím nikomu, kdo tvrdí, že nemá pochybnosti. Takový člověk lže sobě i ostatním, nebo, a co hůř, jeho srdce zkamenělo. Pochybnosti jsou podstatou víry, nutí nás jít dál, překračovat hranice, následovat Ježíše, i kdybychom mu neměli rozumět. Tento svět si hraje na svět osvícení a rozumu, a přitom staví více domů a obchodů, než sází stromů a čistí řeky. Je v tom určitý druh fanatismu a zaujatosti sama sebou. Pupkozření jak to kdysi někdo pojmenoval. Karel Gustav Jung k tomu dodává velmi prostě.

"Fanatismus je vždy příznakem potlačené pochybnosti."

reprofoto: Michael Štojdl