Pod střechou mého života

Chtěl bych být dobrým člověkem, ale nejsem. Chtěl bych všechno stihnout, dokončit a splnit, ale nejde mi to. Chtěl bych být dobrý křesťanem, ale ani trochu se nepodobám někomu takovému. Chtěl bych pomáhat, ale neumím pomoc přijmout. Tak jsem se rozhodl znovu uzavřít mír sám se sebou, mír, kterým je přece i Bůh hledající touto dobou střechu nad hlavou. Ať pod střechou mého života najde své místo všechno slabé a malé, nedokonalé a poničené. Tak ke mně dnes promluvila slova Jana z Husince: "Je totiž nezbytné, má-li vůbec nastat mír s bližním, aby byl napřed uzavřen mír člověka s Bohem a mír člověka se sebou samým."