Podívat se jinak

Podívat se jinak, tak, aby člověk pocítil vděčnost místo vzteku nebo strachu. Zkoušet to třeba tisíckrát denně a nevzdávat se přitom, nerezignovat, nezabalit to. Tímto způsobem je možné se dívat i na svou minulost, ať už je v ní cokoliv. Henri Nouwen o tom říká: "Je těžké přinášet celou svou minulost pod světlo vděčnosti. Je mnoho věcí, ze kterých máme pocit viny nebo studu, mnoho věcí, které si přejeme, aby se raději nikdy nestaly. Ale pokaždé, když máme odvahu se podívat na "to všechno" tak, jak se na to dívá Bůh, naše vina a stud se stanou štěstím, protože nám přinesly hlubší poznání Boží milosti, silnější přesvědčení o Božím vedení a radikálnější závazek života ve službě Bohu."