Pohádka o kůzlátkách

Otevřete kůzlátka! I když se vlk snaží mluvit jako maminka, přece zůstane vlkem. Svoboda a demokracie vždycky končila tím, že někdo vlkům otevřel. Nočním, nebo jiným. Přeji krásný den plný odvahy ke svobodě a propojení v lásce!