Pojďte jíst

Když se Ježíš potřetí zjevil svým učedníkům, nikomu nic nevyčítá. Žádné ohlížení se ke kříži. Vidí jejich neúspěch, a tak jen prostě říká: hoďte síť na druhou stranu lodě. Dnes chce jen pojíst se svými nejbližšími. Dnes nechce nikomu dávat lekci, chce jen být s těmi, které miluje. Společné jídlo je nejúžasnější rituál přijetí a přijímání. Přijímáme sebe, druhé, energii života, dobré i zlé. Eucharistie je skutečný poklad církve, má tolik podob, kolik podob má setkání s Kristem. 

---

"Když vstoupili na břeh, spatřili ohniště a na něm rybu a chléb. Ježíš jim řekl: "Přineste několik ryb z toho, co jste nalovili!"... Ježíš jim řekl: "Pojďte jíst!" A nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat: "Kdo jsi?" Věděli, že je to Pán. Ježíš šel, vzal chléb a dával jim; stejně i rybu." (Jan 21, 9-13)