Pokání

S pokáním je spojena často představa pláče a utápění se v lítosti. Přitom však můžeme snadno ignorovat jediný Ježíšův požadavek a tím je odpuštění.

Anthony Mello na tento aspket upozorňuje svým jedinečným způsobem: "Všimli jste si, že nám nikde v Novém zákoně Ježíš neříká, že musíme projevit lítost, abychom dostali odpuštění za hříchy? Ne, neříká to nikde, a to se samozřejmě týká i lítosti nad hříchem. Zkrátka ji přímo nevyžaduje ... A zatímco se ztrácíme v něčem, co po nás Ježíš vlastně přímo nevyžadoval, šikovně přehlížíme to, co přímo a neústupně vyžadoval. Říkal: "Chceš-li od mého nebeského Otce odpuštění, musíš odpustit svému bratrovi."

Odpouštění je způsob, jakým se po cestě pokání pohybujeme. Odpouštění uvolňuje životní energii od připoutanosti ke svobodě Božích dětí. Odpouštěť a prosit o odpuštění. Nic víc, nic míň.

V knize Setkání s Bohem, Mello zdůrazňuje fakt, že pokání je cestou k lásce: "Mnozí z nás si ještě neuvědomili, že kajícnost neznamená říci: "Pane, je mi líto", (velmi na mě zapůsobila věta z románu Love Story: "Milovat znamená nemuset nikdy říkat promiň.") ale: "Pane, z celého srdce tě miluji."