Pokračování v cestě

Dnes jsem byl zvolen na dalších sedm let plzeňským biskupem. Děkuji všem za podporu, přání a modlitby. Snad se nestanu pobožnůstkářskou krysou, ale zůstanu hříšníkem, který se nevzdává naděje a umí se o ní rozdělit. S Františkem z Assisi moc prosím "Bože, dopřej mi, ať se nesnažím být milován, ale ať miluji." Pokoj a dobro.

---

Děkovná řeč na diecézním shromáždění v Českých Budějovicích

Sestry a bratři.

Možná má pravdu Karel Schwarzenberg, který citoval už svého dědečka: "nejlepší hajný je vždy polepšený pytlák." Nejlepší kněz je polepšený hříšník. A tak jste si z logiky věci, zvolili největšího hříšníka. S příštím biskupem to bude stejné. Dá-li Bůh zdraví a tolik dobrých přátel jako teď, tak se pokusím ve svém posledním biskupském období dokončit, co jsem začal.

Přeju si církev nezalezlou ve farních kancelářích, ale církev venku, mezi lidmi. Přeju si církev, která nebude dělat z farářů realiťáky, účetní a uklízečky, ale vrátí jim zpět jejich kněžskou důstojnost. Přeju si církev, kde bude dost místa pro hříšníky všeho druhu, církev, která si nebude hrát na politickou stranu, církev trestanců, nemocných, umírajících, handicapovaných, vyloučených.

Krom toho, chci dokončit především opravy domu v Husově ulici, našeho železnorudského domova husita a v každém městě, kde církev zůstane, aby byl čistý, nápaditý a opravdu duchovní prostor k modlitbě a adoraci.

Děkuju vám všem, že jste to stále ještě nevzdali, a že v našich farnostech stále zápasíte o církev, která se neuzavírá sama do sebe, nežije jen z Masaryka a Farského, ale stále se snaží spatřit Krista i v každém beznadějném případu, v lidech, kteří umírají a hledají smíření, v mladých lidech, kteří utekli z domova, v handicapovaných, které náš svět odepisuje jako chudáky.

Poslední dobou se vracím hodně k modlitbě Otčenáše. Modlím se jí ráno hned po probuzení. Je to úchvatná modlitba. Výkladů k této modlitbě je opravdu hodně. Třeba ten Lutherův je vážně úchvatný. Ale ráno člověk takhle složitě neuvažuje. Proto vám řeknu k modlitbě Páně jen tohle. Jsou to slova papeže Františka:

"Kdyby se vás někdo zeptal, co je základem modlitby Otčenáš, tak není jednoduché odpovědět. Ale chybí tam jedno slovo, které v dnešní době, a možná stále, mají všichni ve velké úctě. Chybí tam slovíčko ´já´. Nikdy se tam nevyslovuje ´já´."

Moc prosím, modleme se těmito slovy stále častěji. Naše otitulovaná a věčně předvádějící se ega jsou směšná. Bez druhých nejsme nic! Bez lásky nejsme nic! Bez Krista je všechno naše namáhání marné!

Pokoj a dobro

bratr Filip


autorem fotografií je Jan Vávra:

bratr Filip