Ponížení muži

Kdysi mi vyprávěl jeden muž o tom, jak se jako dítě musel dívat na svého otce, který neustále týral svou matku (slovně, fyzicky, psychicky). Tenkrát si "přísahal", že jakmile bude mít víc síly, nikdy nic takového nedovolí. Dnes je tento muž stoupencem radikálních řešení, přítelem konspiračních webů a v jeho "teorii světa" je velké množství nenávisti vůči uprchlíkům ze Sýrie. Je fascinován svou vlastní silou (to on je přece bůh) a v argumentaci dost často používá ironii a sarkasmus (podle Junga jsou to typické nástroje - doposud temné a nezpracované - Animy). Je naprosto neschopný postavit se problémům zpříma. Jeho den se skládá z pití a komentování světa jako zlého a nepřátelského prostředí. Fyzické násilí skryl pod masku svých zaručených názorů a zkušeností, a tak se (nevědomě) dopouští násilí jiného (stalking, ponižování, dehonestace, etc.).

Takových mužů je dnes opravdu hodně. Protože se nevyrovnali nikdy se svým zraněním, jsou vnitřně poháněni, aby zraňovali druhé. Ponížení muži budou ponižovat, dokud nepřijmou svou minulost a nepostaví se jí čelem.