Povýšení sv. Kříže

Každý má svůj kříž. Je těžký. Padáme pod jeho tíhou. A přece. Právě tam, kde padáme, je s námi On. Jaká bída a jaká radost, že právě v kříži, který jsme celou dobu odmítali, nacházíme naději. Jan Pavel II. to vystihl opravdu nádherně: "Lásku bez kříže nenajdeš a kříž bez lásky neuneseš." Nebo jak dodává Jan Maria Vianey: "Nejsi to ty, kdo nese kříž, kříž nese tebe." Jsme neseni tím, co je neslabší v nás. Krása.
>>> <<<
Sl. Povýšení sv. Kříže