Pozdrav z bohoslužby nemocných

Pokoj a dobro všem lidem. Zvláště těm, kteří doufají a touží po lásce.